Transformatie Wattbaan 31 Nieuwegein

Na het Succes van de revitalisering van Wattbaan 27 gaan we het komend jaar weer verder met het daarnaast gelegen pand; Wattbaan 31 “Huis van de Sport”. Dit voormalig kantoorpand wordt getransformeerd naar 96 appartementen.

De sloopwerkzaamheden door Enzerink B.V. uit Hengelo (Gld) zullen in december 2017 beginnen.

Ook dit keer voert Temmink Bouwprojekten B.V. uit Deventer de totale bouwwerkzaamheden weer uit.

Alles volgens ontwerp van D & M Architecten en Adviseurs B.V. uit Roozendaal. Zij zullen ook het bouwmanagement doen.

Dit keer is de initiatiefnemer WB31 B.V. uit Arnhem. Net als bij de WB27 fungeer ik als controller voor dit project, weer namens de groep investeerders.

77 Appartementen opgeleverd

Na een intensieve periode van een jaar zijn onlangs de 77 appartementen aan de Wattbaan 27 in Nieuwegein opgeleverd. Hierbij werd een leegstaand kantoorpand gerevitaliseerd naar appartementen.

Eind 2016 begon Enzerink B.V. uit Hengelo (Gld) met de sloopwerkzaamheden. Dat was toen nog een behoorlijke klus. Snel daarna begon Temmink Bouwprojekten B.V. uit Deventer met de bouwwerkzaamheden. Ondersteund door Acel B.V. uit Doetinchem voor de installaties. Het gehele project is ontworpen door D & M Architecten en Adviseurs B.V. uit Roozendaal. Zij hadden ook de directievoering tijdens de gehele bouwperiode.

Het gehele project is opgezet door WB27 B.V. uit Arnhem en door diverse mede investeerders gefinancierd. Namens deze groep heb ik het bouwproces gevolgd als controller en de financiële afhandelingen met de aannemer.

Transformatie van een voormalig kantoorgebouw naar 77 appartementen in Nieuwegein


Als u op de foto klikt, vindt u meer informatie over de 77 huur appartementen aan de Wattbaan 27 in Nieuwegein.

Voor dit project ben ik ingezet als controller.
Mijn opdrachtgever is een investeringsgroep. Zij financieren dit project. Bouwmanagement wordt gedaan door D&M architecten.

Mijn werkzaamheden omvatten;

  • Aanvullend toezicht. Terugkoppeling vindt plaats via de architect.
  • Meedenken in oplossingen m.b.t. voorkomende problemen.
  • Het opstellen van een tweewekelijkse voortgangsrapportage van de werkelijke stand van zaken c.q. vorderingen van de werkzaamheden en geleverde materialen.
  • Idem dit vastleggen d.m.v. foto’s welke gedeeld worden met de belanghebbenden.
  • Aan de hand van deze gegevens stellen de projectleider van het bouwbedrijf Temmink Bouwprojekten en ik het betreffende termijn vast.
  • Controle van de termijnfactuur en bijgevoegde documenten en accorderen van de betreffende stukken.
  • Periodiek overleg met opdrachtgever en projectontwikkelaar.

Oplevering is op 1 juli 2017.

Open dagen van het Graafschap College

Het Graafschap college in Doetinchem heeft op 3 en 4 februari 2017 open dagen.
Jonge bezoekers kunnen dan alle informatie krijgen over de opleidingen van de school.
Wij zijn uitgenodigd als één van de bedrijven standhouders om ook op deze open dagen te komen staan.
Hier kunnen we de belangstellenden meer vertellen over ons vakgebied en welke werkzaamheden we verrichten.
Vrijdag is onze dochter Marlies ook aanwezig om haar verhaal te vertellen hoe zij architect is geworden.

https://graafschapcollege.nl/opendagen/

Oost West Thuis Best

8 oktober 2016 sta ik op de beurs in het gemeentehuis van Bronckhorst te Hengelo (Gld)

knipsel

KOM, ZIE EN BELEEF
de slimme mogelijkheden om prettig te blijven wonen

Hoe wilt u wonen in de toekomst? Zelfstandig, comfortabel en veilig? Dat dachten we al! Kom naar de Oost West Thuis Best-markt op 8 oktober. IJ kunt dan zelf ontdekken wat u nu en straks kunt doen om prettig te blijven wonen in uw eigen omgeving. Ideeën en tips genoeg!
De hele dag staat in het teken van technische vernieuwing. Veel bedrijven en organisaties bedenken slimme oplossingen voor comfortabel wonen. Op de gezellige binnen- en buitenmarkt laten zij u graag hun nieuwste producten zien via leuke demonstraties. Of doe mee met gratis workshops, volg een boeiende lezing of ontmoet een echte robot die u thuis gezelschap kan houden. Toekomstmuziek?
Wie weet, maar het is goed om te weten wat alle mogelijkheden en ontwikkelingen zijn. De Oost West Thuis Best-markt is voor iedereen! Jonge- en oudelui zijn welkom, want prettig wonen wil toch iedereen?
Het gemeentehuis huis staat open, kom d’r in!

 

Juridische ondersteuning

De laatste tijd worden we veel betrokken als bouwkundig adviseur bij juridische  bouwgerelateerde problematiek. Veelal krijgen we de aanvraag van particulieren en/of rechtsbijstand adviseurs voor verzekeringsmaatschappijen.

We onderzoeken ter plekke het bouwkundige probleem of problemen.
We nemen foto’s, doen nader onderzoek en maken hiervan een rapportage met onze bevindingen. Eventueel aangevuld met de gewenste oplossingen en kostenramingen. Onze rapportage is een ondersteuning voor een advocaat of juridische medewerker.

Niet altijd zijn er aanwijsbare oorzaken die ten grondslag liggen aan een geschil. Zo zijn er ook onderlingen afspraken en verhoudingen die tot problemen kunnen leiden.
Ook hierin doen we onderzoek en adviseren wij de belanghebbende partij die ons opdracht heeft gegeven.