Planmatig Onderhoudsadvies

Het opzetten van een onderhoudsrapportage voor woning en bedrijfsgebouwen. Daar kan een meerjarenplanning en een kostenraming aan worden gekoppeld.