CPO

CPO Zelhem – 14 starterswoning

De afgelopen jaren zijn we betrokken bij het CPO project van 14 starterswoningen in Zelhem. De bouw van de woningen zal binnenkort door de aannemer KlaassenGroep BV worden opgepakt.

Bouwen als CPO – gezamenlijk naar een mooi en gedragen resultaat

CPO staat voorCollectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit is een ontwikkelvorm van een groep particulieren (collectief) met bijzondere woonwensen. Bijvoorbeeld starters, doorstromers en of seniorenwoningen. De CPO fungeert als vereniging of stichting. Daar waar het reguliere aanbod van woningen (o.a. via Funda) niet in voorziet, houdt deze groep zelf de volledige zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen.

Gemeenten zijn nauw betrokken deze processen om vergrijzing tegen te gaan en zoveel mogelijk op de wensen van haar inwoners te kunnen inspelen. Ook komt het voor dat een gemeente het voortouw neemt voor bouwplannen en dit overdraagt aan een nieuw te vormen CPO-groep.

Voordelen van een CPO:

 • Particulier initiatief of van een belangen vereniging/stichting. Het is een unieke kans voor starters, doorstromers en ouderen;
 • Met toekomstige buren een eigen woning ontwikkelen en meteen ook aan een nieuwe buurt bouwen;
 • Kostenvoordeel door zelf de beslissingen te nemen en samen te bouwen;
 • Geen standaardwoning, maar een woning op maat die aan alle individuele wensen voldoet;
 • Geen winst, fee of provisie voor een externe projectontwikkelaar;
 • Zelf een architect en of aannemer kiezen;
 • Duurzame en energiezuinige woningen bouwen tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

CPO-begeleiding:

Bij een CPO wordt er gebouwd samen met een groep. Hierbij komt het nodige kijken. Als groep moet er heel veel geregeld worden. De vraag is of de kundigheid en de mogelijkheid binnen de groep aanwezig is. Als CPO-begeleider kunnen we deze taken op ons nemen en uitvoeren. We overziet het complete bouwproces en kunnen daar waar nodig acties ondernemen. Te meer sommige gemeenten en hypotheekverstrekkers eisen dat de CPO-groep wordt begeleid door een bouwkundige met CPO-traject ervaringen. De gemeente heeft dan 1 vast en professioneel aanspreekpunt voor het hele traject; heldere communicatie.

Doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd van een CPO-traject is, op basis van onze ervaring, 2 a 2,5 jaar. Dit hangt van diverse factoren af.

 • De medewerking van de gemeente en hieraan gekoppeld de ruimtelijke procedures;
 • De participatie met de omwonenden van het project;
 • De benodigde onderzoeken en vergunningen;
 • De snelheid van handelen van de CPO-groep;
 • De voorbereidingen om te komen tot een plan door de architect en aannemer.

Mocht u interesse hebben dan zouden we graag met u in gesprek gaan over het woningbouwplan in gemeente  en over de wijze waarop we gezamenlijk hier een succes van gaan maken. Indien u belangstelling hebt zijn we graag bereid om een mondelinge toelichting en een presentatie te geven. Neem hiervoor contact met ons op.

Transformatie Wattbaan 31 Nieuwegein

Na het Succes van de revitalisering van Wattbaan 27 gaan we het komend jaar weer verder met het daarnaast gelegen pand; Wattbaan 31 “Huis van de Sport”. Dit voormalig kantoorpand wordt getransformeerd naar 96 appartementen.

De sloopwerkzaamheden door Enzerink B.V. uit Hengelo (Gld) zullen in december 2017 beginnen.

Ook dit keer voert Temmink Bouwprojekten B.V. uit Deventer de totale bouwwerkzaamheden weer uit.

Alles volgens ontwerp van D & M Architecten en Adviseurs B.V. uit Roozendaal. Zij zullen ook het bouwmanagement doen.

Dit keer is de initiatiefnemer WB31 B.V. uit Arnhem. Net als bij de WB27 fungeer ik als controller voor dit project, weer namens de groep investeerders.

77 Appartementen opgeleverd

Na een intensieve periode van een jaar zijn onlangs de 77 appartementen aan de Wattbaan 27 in Nieuwegein opgeleverd. Hierbij werd een leegstaand kantoorpand gerevitaliseerd naar appartementen.

Eind 2016 begon Enzerink B.V. uit Hengelo (Gld) met de sloopwerkzaamheden. Dat was toen nog een behoorlijke klus. Snel daarna begon Temmink Bouwprojekten B.V. uit Deventer met de bouwwerkzaamheden. Ondersteund door Acel B.V. uit Doetinchem voor de installaties. Het gehele project is ontworpen door D & M Architecten en Adviseurs B.V. uit Roozendaal. Zij hadden ook de directievoering tijdens de gehele bouwperiode.

Het gehele project is opgezet door WB27 B.V. uit Arnhem en door diverse mede investeerders gefinancierd. Namens deze groep heb ik het bouwproces gevolgd als controller en de financiële afhandelingen met de aannemer.

Open dagen van het Graafschap College

Het Graafschap college in Doetinchem heeft op 3 en 4 februari 2017 open dagen.
Jonge bezoekers kunnen dan alle informatie krijgen over de opleidingen van de school.
Wij zijn uitgenodigd als één van de bedrijven standhouders om ook op deze open dagen te komen staan.
Hier kunnen we de belangstellenden meer vertellen over ons vakgebied en welke werkzaamheden we verrichten.
Vrijdag is onze dochter Marlies ook aanwezig om haar verhaal te vertellen hoe zij architect is geworden.

https://graafschapcollege.nl/opendagen/

Oost West Thuis Best

8 oktober 2016 sta ik op de beurs in het gemeentehuis van Bronckhorst te Hengelo (Gld)

knipsel

KOM, ZIE EN BELEEF
de slimme mogelijkheden om prettig te blijven wonen

Hoe wilt u wonen in de toekomst? Zelfstandig, comfortabel en veilig? Dat dachten we al! Kom naar de Oost West Thuis Best-markt op 8 oktober. IJ kunt dan zelf ontdekken wat u nu en straks kunt doen om prettig te blijven wonen in uw eigen omgeving. Ideeën en tips genoeg!
De hele dag staat in het teken van technische vernieuwing. Veel bedrijven en organisaties bedenken slimme oplossingen voor comfortabel wonen. Op de gezellige binnen- en buitenmarkt laten zij u graag hun nieuwste producten zien via leuke demonstraties. Of doe mee met gratis workshops, volg een boeiende lezing of ontmoet een echte robot die u thuis gezelschap kan houden. Toekomstmuziek?
Wie weet, maar het is goed om te weten wat alle mogelijkheden en ontwikkelingen zijn. De Oost West Thuis Best-markt is voor iedereen! Jonge- en oudelui zijn welkom, want prettig wonen wil toch iedereen?
Het gemeentehuis huis staat open, kom d’r in!