Transformatie van een voormalig kantoorgebouw naar 77 appartementen in Nieuwegein


Als u op de foto klikt, vindt u meer informatie over de 77 huur appartementen aan de Wattbaan 27 in Nieuwegein.

Voor dit project ben ik ingezet als controller.
Mijn opdrachtgever is een investeringsgroep. Zij financieren dit project. Bouwmanagement wordt gedaan door D&M architecten.

Mijn werkzaamheden omvatten;

  • Aanvullend toezicht. Terugkoppeling vindt plaats via de architect.
  • Meedenken in oplossingen m.b.t. voorkomende problemen.
  • Het opstellen van een tweewekelijkse voortgangsrapportage van de werkelijke stand van zaken c.q. vorderingen van de werkzaamheden en geleverde materialen.
  • Idem dit vastleggen d.m.v. foto’s welke gedeeld worden met de belanghebbenden.
  • Aan de hand van deze gegevens stellen de projectleider van het bouwbedrijf Temmink Bouwprojekten en ik het betreffende termijn vast.
  • Controle van de termijnfactuur en bijgevoegde documenten en accorderen van de betreffende stukken.
  • Periodiek overleg met opdrachtgever en projectontwikkelaar.

Oplevering is op 1 juli 2017.

Juridische ondersteuning

De laatste tijd worden we veel betrokken als bouwkundig adviseur bij juridische  bouwgerelateerde problematiek. Veelal krijgen we de aanvraag van particulieren en/of rechtsbijstand adviseurs voor verzekeringsmaatschappijen.

We onderzoeken ter plekke het bouwkundige probleem of problemen.
We nemen foto’s, doen nader onderzoek en maken hiervan een rapportage met onze bevindingen. Eventueel aangevuld met de gewenste oplossingen en kostenramingen. Onze rapportage is een ondersteuning voor een advocaat of juridische medewerker.

Niet altijd zijn er aanwijsbare oorzaken die ten grondslag liggen aan een geschil. Zo zijn er ook onderlingen afspraken en verhoudingen die tot problemen kunnen leiden.
Ook hierin doen we onderzoek en adviseren wij de belanghebbende partij die ons opdracht heeft gegeven.