Transformatie van een voormalig kantoorgebouw naar 77 appartementen in Nieuwegein


Als u op de foto klikt, vindt u meer informatie over de 77 huur appartementen aan de Wattbaan 27 in Nieuwegein.

Voor dit project ben ik ingezet als controller.
Mijn opdrachtgever is een investeringsgroep. Zij financieren dit project. Bouwmanagement wordt gedaan door D&M architecten.

Mijn werkzaamheden omvatten;

  • Aanvullend toezicht. Terugkoppeling vindt plaats via de architect.
  • Meedenken in oplossingen m.b.t. voorkomende problemen.
  • Het opstellen van een tweewekelijkse voortgangsrapportage van de werkelijke stand van zaken c.q. vorderingen van de werkzaamheden en geleverde materialen.
  • Idem dit vastleggen d.m.v. foto’s welke gedeeld worden met de belanghebbenden.
  • Aan de hand van deze gegevens stellen de projectleider van het bouwbedrijf Temmink Bouwprojekten en ik het betreffende termijn vast.
  • Controle van de termijnfactuur en bijgevoegde documenten en accorderen van de betreffende stukken.
  • Periodiek overleg met opdrachtgever en projectontwikkelaar.

Oplevering is op 1 juli 2017.

Comments

comments