recente werkzaamheden

Hieronder treft u een opsomming aan van de werkzaamheden waar ik nu mee bezig ben en recente werken die ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd.

Werk: eetcafé met zalen
Onderdeel: aankoopkeuring met onderhoudswerkzaamheden
Opdrachtgever: ondernemer
Uitgevoerd 2018

Werk: bouw van 2 schuurwoningen
Onderdeel: begeleiden opdrachtgevers tijdens bouwproces
Opdrachtgever: particulieren
Uitgevoerd 2018

Werk: vervangen systeemplafond in een multifunctioneel gebouw
Onderdeel: voorbereiding en begeleiden van de uitvoering
Opdrachtgever: Gemeente
Uitgevoerd 2018

Werk: nieuwbouw boerderij
Onderdeel: ontwerp en begeleiding
Opdrachtgever: belegger
Uitvoering: 2019-2020

Werk: renovatie openluchttheater
Onderdeel: inventariseren en uitzetten van de uit te voeren werkzaamheden.
Opdrachtgever: Gemeente
Uitvoering 2019 – 2020

Werk: nieuwbouw 14 starters woningen
Onderdeel: begeleiding CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
Opdrachtgever: particuliere starters
Uitvoering 2018 – 2019

Werk: Revitalisering van 49 senioren appartementen
Onderdeel: controle uitgevoerde werkzaamheden
Opdrachtgever: Financiële instelling
Uitvoering 208-2019

Werk: aankoop van woningen
Onderdeel: aankoopkeuringen
Opdrachtgever: particulieren
Uitvoering 2018-2019

Werk: diverse problemen in appartementsgebouwen
Onderdeel: controle en rapportages herstelwerkzaamheden
Opdrachtgever: projectontwikkelaar
Uitvoering: 2018-2019

Werk: onderhoudswerkzaamheden
Onderdeel: controle offertes
Opdrachtgever: Vereniging van eigenaren
Uitvoering: 2019